Tin tức  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN VỚI CÔNG TÁC DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN MƯỜNG ẢNG
ĐÀO TẠO NGHỀ THƯỜNG XUYÊN “KỸ THUẬT XÂY DỰNG” TẠI XÃ SEN THƯỢNG, HUYỆN MƯỜNG NHÉ
GIẢNG VIÊN TỔ TRỒNG TRỌT VỚI CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC HOA LILY LÙN
Thực hành nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho Học sinh, Sinh viên khoa Khoa học Kỹ thuật tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên
Thực hành là nội dung không thể thiếu trong đào tạo các ngành thuộc khoa Khoa học - Kỹ thuật. Nhằm giúp học sinh sinh viên vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, đồng thời rèn luyện và nâng ...
Thực tập tốt nghiệp gắn liền với thực tiễn của HSSV ngành Chăn nuôi và Chăn nuôi thú y Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên
Lớp Bồi dưỡng kỹ năng Địa chính – xây dựng
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề (Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn) năm 2015, Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên đã phối hợp với Sở Nội Vụ Tỉnh Điện ...
Kế hoạch thi tốt nghiệp TCCN hệ chính quy các ngành Trồng trọt, Chăn nuôi thú y, Lâm nghiệp, Quản lý đất đai Năm học 2014 - 2015
Thực hiện Kế hoạch số 244/KH-CĐKTKT ngày 08 tháng 5 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, Khoa Khoa học – Kỹ thuật thông báo tới học sinh thuộc Khoa kế hoạch ôn và ...