Tin tức  
CHĂN NUÔI THÚ Y - NGÀNH HỌC PHÁT TRIỂN NHẤT TRONG TƯƠNG LAI
HỘI THẢO KHOA HỌC
V/v “Lấy ý kiến chuyên gia của doanh nghiệp, cán bộ quản lý, giảng viên và giáo viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vào Dự thảo chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, đào tạo ...
LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ: "KỸ THUẬT THÂM CANH CÂY ĂN QUẢ" CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN
PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC THỰC HÀNH THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ - NGÀNH LÂM NGHIỆP
NÂNG CAO TAY NGHỀ CHO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN – YẾU TỐ CƠ BẢN ĐỂ ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO
Nâng cao tay nghề của giảng viên dạy nghề là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy chất lượng đào tạo. Hướng tới mục tiêu này, Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên đã cử 12 giảng viên ...
ĐÀO TẠO NGHỀ THƯỜNG XUYÊN “KỸ THUẬT TRỒNG VÀ BẢO QUẢN, SƠ CHẾ BIẾN NẤM” KHÓA 8 TẠI BẢN NÀ ÉN, XÃ CHÀ TỞ, HUYỆN NẬM PỒ
ĐÀO TẠO NGHỀ THƯỜNG XUYÊN “KỸ THUẬT XÂY DỰNG” TẠI XÃ CHÀ NƯA, HUYỆN NẬM PỒ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN VỚI CÔNG TÁC DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN MƯỜNG ẢNG
ĐÀO TẠO NGHỀ THƯỜNG XUYÊN “KỸ THUẬT XÂY DỰNG” TẠI XÃ SEN THƯỢNG, HUYỆN MƯỜNG NHÉ
GIẢNG VIÊN TỔ TRỒNG TRỌT VỚI CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC HOA LILY LÙN
Thực hành nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho Học sinh, Sinh viên khoa Khoa học Kỹ thuật tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên
Thực hành là nội dung không thể thiếu trong đào tạo các ngành thuộc khoa Khoa học - Kỹ thuật. Nhằm giúp học sinh sinh viên vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, đồng thời rèn luyện và nâng ...
Thực tập tốt nghiệp gắn liền với thực tiễn của HSSV ngành Chăn nuôi và Chăn nuôi thú y Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên
Lớp Bồi dưỡng kỹ năng Địa chính – xây dựng
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề (Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn) năm 2015, Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên đã phối hợp với Sở Nội Vụ Tỉnh Điện ...
Kế hoạch thi tốt nghiệp TCCN hệ chính quy các ngành Trồng trọt, Chăn nuôi thú y, Lâm nghiệp, Quản lý đất đai Năm học 2014 - 2015
Thực hiện Kế hoạch số 244/KH-CĐKTKT ngày 08 tháng 5 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, Khoa Khoa học – Kỹ thuật thông báo tới học sinh thuộc Khoa kế hoạch ôn và ...