Nghiên cứu khoa học  
Hội thảo khoa học
Nâng cao chất lượng thực hành, thực tập ngành Chăn nuôi Thú y, Quản lý đất đai, Lâm nghiệp, Trồng trọt, Xây dựng dân dụng và công nghiệp tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên
GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN KHOA KHOA HỌC KỸ THUẬT GẮN CÔNG TÁC GIẢNG DẠY VỚI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI TRẠI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH
Quy trình kỹ thuật ghép cải tạo thay thế giống nhãn