Tin tức  

HỘI NGHỊ ĐẦU BỜ BÁO CÁO KẾT QUẢ MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN GIỐNG LÚA NẾP CẨM MỚI ĐH6 TẠI TRẠI THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH, TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN


Giống lúa nếp cẩm mới ĐH6 được Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng nông nghiệp (Học viện nông nghiệp Việt Nam) sưu tầm, chọn lọc và phục tráng từ giống nếp cẩm Căm pẹ ở Thanh Hóa từ năm 2009. Vụ xuân 2012 giống được gửi khảo nghiệm quốc gia, xây dựng quy trình thâm canh để mở rộng sản xuất.

Vụ mùa 2019 Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên tiến hành sản xuất thử trên mô hình trình diễn là 1ha, trong đó: 0,7 ha được gieo cấy ở Trại Thí nghiệm - Thực hành và 0,3 ha gieo cấy ở đội 6A xã Thanh Luông, huyện Điện Biên.

Dự kiến ngày 26/9/2019 sẽ tiến hành hội nghị đầu bờ tại Trại Thí nghiệm - Thực hành, Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên với các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất thử giống lúa ĐH6 qua 3 vụ

- Báo cáo quy trình sản xuất ĐH6 tại Điện Biên

- Báo cáo của đại diện hộ nông dân về kết quả sản xuất thử giống lúa ĐH6 vụ mùa 2019Tin liên quan
CHĂN NUÔI THÚ Y - NGÀNH HỌC PHÁT TRIỂN NHẤT TRONG TƯƠNG LAI
HỘI THẢO KHOA HỌC
PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC THỰC HÀNH THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ - NGÀNH LÂM NGHIỆP
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH THỰC TẬP CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN NGÀNH CHĂN NUÔI, CHĂN NUÔI THÚ Y TẠI KHOA KHOA HỌC - KỸ THUẬT
NÂNG CAO TAY NGHỀ CHO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN – YẾU TỐ CƠ BẢN ĐỂ ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO
ĐÀO TẠO NGHỀ THƯỜNG XUYÊN “KỸ THUẬT TRỒNG VÀ BẢO QUẢN, SƠ CHẾ BIẾN NẤM” KHÓA 8 TẠI BẢN NÀ ÉN, XÃ CHÀ TỞ, HUYỆN NẬM PỒ
ĐÀO TẠO NGHỀ THƯỜNG XUYÊN “KỸ THUẬT XÂY DỰNG” TẠI XÃ CHÀ NƯA, HUYỆN NẬM PỒ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN VỚI CÔNG TÁC DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN MƯỜNG ẢNG
ĐÀO TẠO NGHỀ THƯỜNG XUYÊN “KỸ THUẬT XÂY DỰNG” TẠI XÃ SEN THƯỢNG, HUYỆN MƯỜNG NHÉ
GIẢNG VIÊN TỔ TRỒNG TRỌT VỚI CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC