Tin tức  

PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC THỰC HÀNH THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ - NGÀNH LÂM NGHIỆP


Lâm nghiệp là một ngành kỹ thuật thuộc khoa Khoa học – Kỹ thuật, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên nên đòi hỏi phải có nhiều kiến thức thực tế, vì vậy thực hành có vai trò rất quan trọng trong đào tạo sinh viên ngành Lâm nghiệp.

Do đặc thù của ngành Lâm nghiệp đa số thời gian thực hành đều thực hiện ở ngoài hiện trường, vì vậy để chuẩn bị tốt nội dung thực hành giảng viên cần thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1: Xác định được mục tiêu thực hành của môn học để xây dựng đề cương và kế hoạch cho phần thực hành  của môn học phù hợp với hình thức tổ chức thực hiện giờ tín chỉ.

Bước 2: Chuẩn bị các trang thiết bị, vật tư kỹ thuật cần thiết cho giờ thực hành.

Bước 3. Lựa chọn các phương pháp phù hợp với từng nội dung của từng bài.

 Sau đây là một số hình ảnh thực hành của sinh viên ngành lâm nghiệp, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên.

thực hành môn điều tra rừng

Thực hành môn điều tra rừng

Thực hành môn trồng rừngTin liên quan
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH THỰC TẬP CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN NGÀNH CHĂN NUÔI, CHĂN NUÔI THÚ Y TẠI KHOA KHOA HỌC - KỸ THUẬT
NÂNG CAO TAY NGHỀ CHO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN – YẾU TỐ CƠ BẢN ĐỂ ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO
ĐÀO TẠO NGHỀ THƯỜNG XUYÊN “KỸ THUẬT TRỒNG VÀ BẢO QUẢN, SƠ CHẾ BIẾN NẤM” KHÓA 8 TẠI BẢN NÀ ÉN, XÃ CHÀ TỞ, HUYỆN NẬM PỒ
ĐÀO TẠO NGHỀ THƯỜNG XUYÊN “KỸ THUẬT XÂY DỰNG” TẠI XÃ CHÀ NƯA, HUYỆN NẬM PỒ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN VỚI CÔNG TÁC DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN MƯỜNG ẢNG
ĐÀO TẠO NGHỀ THƯỜNG XUYÊN “KỸ THUẬT XÂY DỰNG” TẠI XÃ SEN THƯỢNG, HUYỆN MƯỜNG NHÉ
GIẢNG VIÊN TỔ TRỒNG TRỌT VỚI CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC HOA LILY LÙN
Thực hành nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho Học sinh, Sinh viên khoa Khoa học Kỹ thuật tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên
Thực tập tốt nghiệp gắn liền với thực tiễn của HSSV ngành Chăn nuôi và Chăn nuôi thú y Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên