Tin tức  

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH THỰC TẬP CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN NGÀNH CHĂN NUÔI, CHĂN NUÔI THÚ Y TẠI KHOA KHOA HỌC - KỸ THUẬT


Hiện nay, đào tạo gắn liền với nhu cầu xã hội, đặc biệt là nhu cầu của các Doanh nghiệp luôn là mục tiêu hàng đầu và xuyên suốt của các cơ sở đào tạo. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên là cơ sở đào tạo luôn tiên phong trong đổi mới, tiếp cận với phương pháp đào tạo, kiểm tra đánh giá… bám sát với thực tiễn và nhu cầu của xã hội. Điều đó được cụ thể hóa bằng các đợt thực hành, thực tập môn học, thực tập tốt nghiệp… của học sinh, sinh viên trong tại các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực gắn chuyên ngành đào tạo trên địa bàn các tỉnh phía Bắc.

Nhằm giúp học sinh, sinh viên ngành Chăn nuôi, Chăn nuôi Thú y vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, đồng thời rèn luyện và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, giảng viên ngành Chăn nuôi - Thú y thuộc khoa Khoa học - Kỹ thuật đã không ngừng chủ động đổi mới, chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật chương trình đào tạo đáp ứng theo hướng đổi mới, tăng cường nội dung thực hành cho học sinh, sinh viên của ngành. Qua đó, giúp HSSV củng cố và nâng cao được trình độ chuyên môn của bản thân, đáp ứng yêu cầu công việc khi ra trường.

Dưới đây là một số hình ảnh của học sinh, sinh viên ngành Chăn nuôi, Chăn nuôi Thú y trong một giờ thực hành môn học

 

Hướng dẫn HSSV sử dụng, phối hợp thuốc thú y trong điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm

Hướng dẫn HSSV xác định vị trí, cách tiêm truyền, đưa thuốc vào cơ thể gia súc, gia cầm

Hướng dẫn HSSV tiêm truyền, đưa thuốc vào cơ thể gia súc gia cầmTin liên quan
NÂNG CAO TAY NGHỀ CHO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN – YẾU TỐ CƠ BẢN ĐỂ ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO
ĐÀO TẠO NGHỀ THƯỜNG XUYÊN “KỸ THUẬT TRỒNG VÀ BẢO QUẢN, SƠ CHẾ BIẾN NẤM” KHÓA 8 TẠI BẢN NÀ ÉN, XÃ CHÀ TỞ, HUYỆN NẬM PỒ
ĐÀO TẠO NGHỀ THƯỜNG XUYÊN “KỸ THUẬT XÂY DỰNG” TẠI XÃ CHÀ NƯA, HUYỆN NẬM PỒ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN VỚI CÔNG TÁC DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN MƯỜNG ẢNG
ĐÀO TẠO NGHỀ THƯỜNG XUYÊN “KỸ THUẬT XÂY DỰNG” TẠI XÃ SEN THƯỢNG, HUYỆN MƯỜNG NHÉ
GIẢNG VIÊN TỔ TRỒNG TRỌT VỚI CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC HOA LILY LÙN
Thực hành nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho Học sinh, Sinh viên khoa Khoa học Kỹ thuật tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên
Thực tập tốt nghiệp gắn liền với thực tiễn của HSSV ngành Chăn nuôi và Chăn nuôi thú y Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên
Lớp Bồi dưỡng kỹ năng Địa chính – xây dựng